Video

  Dự án tiêu biểu

GREEN TOWN BÌNH TÂN

GREEN TOWN BÌNH TÂN

Khu đô thị Vĩnh Lộc có đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 với quy mô 110 ha và dân số dự kiến đến 2020 khoảng 8.000 người đến nay đã hoàn chỉnh gần 90%. Bên cạnh đó việc phát triển...Chi tiết >>


ĐỐI TÁC