Bất động sản khu Đông Sài Gòn trỗi dậy nhờ dòng vốn hàng tỷ USD

Theo ước tính của những nhà chuyên môn, cho tới nay khu Đông Sài Gòn đang trỗi dậy mạnh mẽ nhờ dòng vốn hàng tỷ USD đổ vào hạ tầng, cũng như đầu tư xây dựng các dự án BĐS.

Bất động sản khu Đông Sài Gòn trỗi dậy nhờ dòng vốn hàng tỷ USD

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><em>Gần 8 tỷ USD đổ v&agrave;o khu Đ&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n t&iacute;nh đến đầu qu&yacute; III/2015 đ&atilde; khiến bất động sản khu vực n&agrave;y bước v&agrave;o thời kỳ tăng tốc mạnh nhất trong v&ograve;ng 10 năm trở lại đ&acirc;y.</em></span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><em>Theo c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, d&ograve;ng vốn khổng lồ v&agrave; kh&ocirc;ng ngừng tăng l&ecirc;n được đầu tư v&agrave;o hạ tầng, c&aacute;c dự &aacute;n nh&agrave; ở, thương mại ở khu Đ&ocirc;ng hứa hẹn sẽ tạo ra một chu kỳ bất động sản s&ocirc;i động, hấp dẫn người mua lẫn giới đầu tư.</em></span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>8 tỷ USD chảy v&agrave;o BĐS khu Đ&ocirc;ng</strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Trong những th&aacute;ng vừa qua, nguồn cung căn hộ tăng mạnh nhất Tp.HCM nằm ở khu Đ&ocirc;ng, khiến thị trường địa ốc khu vực n&agrave;y trỗi dậy mạnh mẽ kể từ 2 năm trở lại đ&acirc;y. C&aacute;c dự &aacute;n ồ ạt bung h&agrave;ng đ&atilde; h&uacute;t một lượng vốn lớn đổ v&agrave;o đ&acirc;y. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; đ&oacute;, nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh hạ tầng quan trọng cũng đang gấp r&uacute;t triển khai ở khu vực n&agrave;y, tạo n&ecirc;n sự s&ocirc;i động của khu Đ&ocirc;ng.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Mới đ&acirc;y, C&ocirc;ng ty Tư vấn Kinh doanh hội nhập To&agrave;n Cầu (GIBC) đưa ra một nghi&ecirc;n cứu cho thấy d&ograve;ng tiền đang chảy mạnh v&agrave;o hạ tầng khu Đ&ocirc;ng (theo phạm vi từ cầu S&agrave;i G&ograve;n cho tới Thủ Đức v&agrave; rộng ra ng&atilde; tư Vũng T&agrave;u). Theo ước t&iacute;nh của GIBC, t&iacute;nh đến thời điểm nửa năm 2015 c&oacute; khoảng 3 tỷ USD đổ v&agrave;o c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh hạ tầng như cầu, đường cao tốc, đường v&agrave;nh đai, đường huyết mạch.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Trong khi đ&oacute;, C&ocirc;ng ty Đất L&agrave;nh cũng đ&atilde; thống kế sơ bộ cho thấy đến thời điểm qu&yacute; 2/2015 cỡ khoảng 40.000 căn hộ đang được x&acirc;y dựng v&agrave; đ&atilde; c&ocirc;ng bố từ h&agrave;ng chục dự &aacute;n bất động sản ở khu vực n&agrave;y (ước t&iacute;nh tổng gi&aacute; trị l&ecirc;n tới 5 tỷ USD). Đa phần l&agrave; những dự &aacute;n căn hộ cao cấp ở khu tam gi&aacute;c quận 2, B&igrave;nh Thạnh v&agrave; Thủ Thi&ecirc;m.</span></span></p>

<p><img alt="" src="http://anphuhouse.com/uploads/images/he-thong-giao-thong-duoc-dau-tu-dong-bo.JPG" /></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Tuy nhi&ecirc;n, nhiều chuy&ecirc;n gia trong lĩnh vực cho rằng thị trường địa ốc ở khu Đ&ocirc;ng chắc chắn sẽ kh&ocirc;ng dừng lại ở con số 8 tỷ USD đ&atilde; v&agrave; đang được đổ v&agrave;o đ&acirc;y, m&agrave; d&ograve;ng vốn sẽ c&ograve;n tăng l&ecirc;n. Nhiều loại h&igrave;nh kh&aacute;c cũng đang h&uacute;t được d&ograve;ng vốn đầu tư như thương mại, dịch vụ, gi&aacute;o dục, giải tr&iacute;...khu Đ&ocirc;ng sẽ c&oacute; nhiều tiềm năng để ph&aacute;t triển d&agrave;i hạn từ 5-10 năm.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Khu vực n&agrave;y được đ&aacute;nh gi&aacute; c&oacute; vị tr&iacute; thuận lợi để ph&aacute;t triển đ&ocirc; thị. Trong đ&oacute;, nhiều khu vực được hưởng lợi như khu đ&ocirc; thị C&aacute;t L&aacute;i - &ldquo;cửa ng&otilde;&rdquo; khu Đ&ocirc;ng, khu Thủ Thi&ecirc;m,&hellip;nhờ c&aacute;c tuyến giao th&ocirc;ng huyết mạch như hầm Thủ Thi&ecirc;m, đại lộ Mai Ch&iacute; Thọ, đường 25B, xa lộ H&agrave; Nội, đường v&agrave;nh đai trong, cao tốc S&agrave;i G&ograve;n-Long Th&agrave;nh-Dầu Gi&acirc;y; dự &aacute;n cầu vượt v&agrave; hầm chui n&uacute;t giao th&ocirc;ng Mỹ Thủy (1 cầu vượt, 1 hầm chui) cũng sắp triển khai v&agrave;o cuối 2015. Tuyến Metro số 2 với điểm cuối ở C&aacute;t L&aacute;i cũng l&agrave; một trong những lợi thế gi&uacute;p khu đ&ocirc; thị n&agrave;y trở th&agrave;nh l&agrave; điểm thu h&uacute;t d&acirc;n cư mới của th&agrave;nh phố trong tương lai.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>Qũy đất rộng, nhiều dự &aacute;n hướng tới nhu cầu &quot;sống xanh&quot;</strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Việc kết nối hạ tầng thuận tiện, gi&uacute;p cho sự ph&aacute;t triển ở khu vực trung t&acirc;m S&agrave;i G&ograve;n đang lan tỏa mạnh về c&aacute;c khu xa hơn. Lợi thế về quỹ đất gi&uacute;p c&aacute;c kiến tr&uacute;c sư đ&atilde; tạo n&ecirc;n những đ&ocirc; thị xanh ở khu vực n&agrave;y.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Theo KTS Nguyễn Ho&agrave;ng Mạnh, đại diện M.I.A - đơn vị thiết kế kiến tr&uacute;c cho dự &aacute;n Citibella của c&ocirc;ng ty Kiến &Aacute; cho rằng những mảng xanh đan c&agrave;i với nhau ở v&aacute;ch tường c&aacute;c căn nh&agrave; của đ&ocirc; thị sẽ c&oacute; t&aacute;c dụng che nắng, giảm bức xạ nhiệt, đồng thời tạo cho 105 căn nh&agrave; phố của dự &aacute;n Citibella trở n&ecirc;n th&acirc;n thiện, b&igrave;nh y&ecirc;n giữa thi&ecirc;n nhi&ecirc;n cho mỗi cư d&acirc;n trong tương lai. Tương tự cũng c&oacute; nhiều dự &aacute;n kh&aacute;c cũng đang hướng tới m&ocirc; h&igrave;nh sống xanh như Mega Village v&agrave; Mega Ruby,&hellip;</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://anphuhouse.com/uploads/images/3a1.jpg" /></span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Theo nghi&ecirc;n cứu từ CBRE Việt Nam, thời gian qua d&ograve;ng vốn đổ v&agrave;o phần lớn ở những dự &aacute;n cao cấp, tạo n&ecirc;n sự s&ocirc;i động từ h&agrave;ng loạt dự &aacute;n như Estella Heights, Masteri, The Sun Avenue, The Krista, Vista Verde, Gatewway Thảo Điền, Sarimi hay c&aacute;c t&ograve;a Landmark 1-5 của khu đ&ocirc; thị Vinhomes Central Park.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Sức n&oacute;ng của ph&acirc;n kh&uacute;c căn hộ cũng khiến thị trường biệt thự, nh&agrave; phố, đất nền ở khu vực ph&iacute;a Đ&ocirc;ng cũng rục rịch ăn theo. Trong thời gian qua, loại nh&agrave; phố n&agrave;y như cơ hội đầu tư mới cho giới đầu tư bởi gi&aacute; cả hấp dẫn. Đơn cử&nbsp; như dự &aacute;n nh&agrave; phố biệt lập Citibella, gi&aacute; chỉ 2,5 tỷ cho một ng&ocirc;i nh&agrave; phố c&oacute; diện t&iacute;ch sử dụng 170m2; nh&agrave; phố Mega Residence mức gi&aacute; từ 2.5-8 tỷ đồng/căn; Jamona Home Resort ven s&ocirc;ng Vĩnh B&igrave;nh tại quận Thủ Đức với gi&aacute; từ 1,9 tỷ đồng.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Theo Tr&iacute; thức trẻ</span></span></p>

 

  Dự án tiêu biểu

GREEN TOWN

GREEN TOWN

Khu đô thị Vĩnh Lộc có đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 với quy mô 110 ha và dân số dự kiến đến 2030 khoảng 10.000 người đến nay đã hoàn chỉnh gần 90%. Bên cạnh đó việc phát triển...Chi tiết >>

ĐỐI TÁC