Giá văn phòng hạng A leo thang vì khan hiếm nguồn cung

Công suất thuê tăng 4% theo quý, giá văn phòng hạng A tại TP HCM được dự báo sẽ tiếp đà đi lên trong 2 năm tới do khan hiếm nguồn cung.

Giá văn phòng hạng A leo thang vì khan hiếm nguồn cung

<p>Savills Việt Nam vừa c&ocirc;ng bố chỉ số hoạt động văn ph&ograve;ng tại TP HCM đạt 86,7 điểm, tăng 2 điểm phần trăm theo qu&yacute; v&agrave; 7 điểm phần trăm theo năm. C&ocirc;ng suất trung b&igrave;nh chạm ngưỡng cao, l&ecirc;n đến 98%. D&ugrave; c&aacute;c chỉ số hoạt động của thị trường n&agrave;y chưa ph&aacute; kỷ lục của năm 2009-2010 nhưng hứa hẹn sắp tiệm cận đỉnh của thời ho&agrave;ng kim.</p>

<p>C&aacute;c th&aacute;p văn ph&ograve;ng hạng A tọa lạc tại khu trung t&acirc;m TP HCM hoạt động tốt với c&ocirc;ng suất tăng 4% theo qu&yacute;. Chỉ số hoạt động văn ph&ograve;ng tại khu trung t&acirc;m tăng 5 điểm theo năm. Khu vực ngo&agrave;i trung t&acirc;m c&oacute; c&ocirc;ng suất tăng 6 điểm phần trăm theo năm v&agrave; chỉ số hoạt động tăng 10 điểm phần trăm so với 12 th&aacute;ng qua.</p>

<p>Số m2 s&agrave;n văn ph&ograve;ng ti&ecirc;u thụ tại TP HCM đạt xấp xỉ 7.000 m2 trong qu&yacute; III/2016. Tổng nguồn cung to&agrave;n thị trường văn ph&ograve;ng đạt 1,58 triệu m2, c&oacute; xu hướng ng&agrave;y c&agrave;ng khan hiếm nguồn cung vị tr&iacute; đắc địa.</p>

<p style="text-align:center">&nbsp;<img alt="" src="http://anphuhouse.com/uploads/images/bitexco-financial-tower-2.jpg" /></p>

<p style="text-align:center"><em>C&aacute;c th&aacute;p văn ph&ograve;ng hạng A tọa lạc tại khu trung t&acirc;m TP HCM hoạt động<br />
tốt với c&ocirc;ng suất tăng 4% theo qu&yacute;. Nguồn: Internet</em></p>

<p>Ri&ecirc;ng đối với văn ph&ograve;ng hạng A c&oacute; t&igrave;nh h&igrave;nh hoạt động tốt nhất thị trường được dự b&aacute;o c&oacute; thể tiếp tục tăng gi&aacute; 4% trong 2 năm tới do nguồn cung hạn chế. Hiện gi&aacute; thu&ecirc; văn ph&ograve;ng ph&acirc;n kh&uacute;c n&agrave;y đạt 1,07 triệu đồng mỗi m2 một th&aacute;ng, tương đương 48 USD một m2 mỗi th&aacute;ng.</p>

<p style="text-align:right">Theo Vũ L&ecirc; VNexpress</p>

 

  Dự án tiêu biểu

GREEN TOWN

GREEN TOWN

Khu đô thị Vĩnh Lộc có đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 với quy mô 110 ha và dân số dự kiến đến 2030 khoảng 10.000 người đến nay đã hoàn chỉnh gần 90%. Bên cạnh đó việc phát triển...Chi tiết >>

ĐỐI TÁC