Thị trường BĐS: Cạnh tranh gay gắt trong phân khúc bình dân.

Số căn hộ bình dân chiếm khoảng một nửa trong số 14.000 căn hộ đã được giao dịch thành công trong quý III năm nay.

Thị trường BĐS: Cạnh tranh gay gắt trong phân khúc bình dân.

<p>Nguồn tiền đổ v&agrave;o bất động sản đang c&oacute; dấu hiệu suy giảm. Ngay tại ph&acirc;n kh&uacute;c căn hộ b&igrave;nh d&acirc;n xuất hiện t&igrave;nh trạng cạnh tranh gay gắt. V&igrave; vậy, nếu biết lựa chọn, người mua nh&agrave; sẽ được hưởng lợi ch&iacute;nh từ sự cạnh tranh n&agrave;y.</p>

<p>Đại diện hiệp hội BĐS Việt Nam cho rằng, sự cạnh tranh trong ph&acirc;n kh&uacute;c b&igrave;nh d&acirc;n l&agrave; một t&iacute;n hiệu tốt cho thị trường bất động sản v&igrave; c&agrave;ng cạnh tranh gi&agrave;nh kh&aacute;ch h&agrave;ng về ph&iacute;a m&igrave;nh, c&aacute;c chủ đầu tư sẽ c&agrave;ng phải đầu tư v&agrave;o c&aacute;c tiện &iacute;ch sống chất lượng cao. Khi đ&oacute;, người mua nh&agrave; sẽ được hưởng lợi.</p>

<p>Người mua nh&agrave; cho biết, trong bối cảnh nhiều dự &aacute;n chậm tiến độ, họ sẽ chỉ tin v&agrave;o lời hứa của c&aacute;c chủ đầu tư c&oacute; uy t&iacute;n tr&ecirc;n thị trường để tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng mua những căn hộ vẽ tr&ecirc;n giấy, cư d&acirc;n về ở lại kh&ocirc;ng thấy c&aacute;c tiện &iacute;ch đ&acirc;u v&igrave; chủ đầu tư thiếu vốn kh&ocirc;ng c&oacute; tiền để trang bị đủ như quảng c&aacute;o ban đầu.</p>

<p style="text-align:right">Theo VTV</p>

 

  Dự án tiêu biểu

GREEN TOWN

GREEN TOWN

Khu đô thị Vĩnh Lộc có đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 với quy mô 110 ha và dân số dự kiến đến 2030 khoảng 10.000 người đến nay đã hoàn chỉnh gần 90%. Bên cạnh đó việc phát triển...Chi tiết >>

ĐỐI TÁC